Kontakta oss för mer information!

Vad gör jag om jag har fått en påminnelse på en faktura som jag vet att jag redan har betalat?

Kontrollera så att betalningen har gjorts till FM Finans och inte till leverantören. Har betalning gjorts till FM Finans så kan ni bortse från påminnelsen. Har betalning gjorts direkt till leverantören så kontaktar ni FM Finans via info@fmfinans.se.

Posted in: Vanliga frågor för fakturamottagare