Faqs

Vanliga frågor för fakturautställare

Vad är skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning?

Fakturaköp innebär att finansbolaget köper fakturorna och ibland tar kreditrisken. Fakturabelåning innebär att finansbolaget belånar fakturorna, finansbolaget tar då inte kreditrisken.

Måste jag sälja alla mina fakturor till FM Finans?

Nej. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja. Det är ditt behov av likvida medel som styr.

Vad krävs det för att kunna bli kund hos FM Finans?

Vi behöver upprätta ett avtal mellan ditt företag och FM Finans. Efter det kan du sälja dina fakturor.

Vad innebär borgensförbindelsen i avtalet?

Den innebär att borgensmannen går i god för att de fakturor som skickas till FM Finans är korrekta.

Hur skickar jag fakturan till FM Finans?

Du mejlar den till faktura@fmfactoring.se i PDF-format.

Hur ser fakturan ut när min kund får den?

Precis som när du skapade den fast med en uppmaning om att betalning ska ske till FM Finans.

Kontaktar ni min kund innan fakturaköpet?

Det händer att vi genomför stickprovskontroller helt slumpmässigt. Vissa fakturor kan kräva leveransgodkännande från kunden och då sker också en kontakt.

Hur snabbt har jag pengarna på mitt konto?

Oftast inom några timmar men senast näst påföljande vardag.

Hur får jag mina pengar utbetalda?

Genom överföring till ditt företags bankkonto, alternativt via betalning till plusgiro eller bankgiro.

Hur redovisas försäljningen av min faktura?

Vi skickar en avräkningsnota via e-post till dig. Du kan också via vår webbportal Kerros Online ta del av dina transaktioner med FM Finans.

Vad kostar det?

Det beror på din kunds kreditvärdighet och vilka fakturavolymer du vill sälja.

Hur reagerar min kund på att jag säljer fakturorna till FM Finans?

Oftast reagerar de inte alls. Fakturaköp och fakturabelåning är etablerade och accepterade finansieringsformer. Många företag använder sig av en finansiell partner för att förbättra sin likviditet och för att kunna fokusera mer tid på värdeskapande aktiviteter.

Hur påverkas mina betalningsvillkor?

De betalningsvillkor du och din kund har kommit överens om gäller. Vi finansierar fakturor med betalningsvillkor på allt från 5-120 dagar.

Vad händer när min kund inte kan betala?

Vi skickar en betalningspåminnelse. Om din kund därefter inte betalar skickas ett inkassokrav.

Vad händer om min faktura blir bestriden av kunden?

Om du och din kund inte kan komma överens kring fakturan måste du återbetala fakturabeloppet till FM Finans.

Vad betyder kreditrisk?

Det är risken för att din kund inte kan betala sin faktura.

Köper ni fakturor mot utländska företag?

Japp, vi köper mot utländska företag.