Kontakta oss för mer information!

FAQ

Här nedan finns länkar till de vanligaste frågorna som ni kan ha som antingen utställare eller mottagare av en faktura. Om ni inte hittar något svar på er fråga så är ni alltid välkommen att höra av er per telefon eller mejl.

Vanliga frågor för fakturautställare

Vad är skillnaden mellan fakturaköp och fakturabelåning?

Fakturaköp innebär att finansbolaget köper fakturorna och ibland tar kreditrisken. Fakturabelåning innebär att finansbolaget belånar fakturorna, finansbolaget tar då inte kreditrisken.

Måste jag sälja alla mina fakturor till FM Finans?

Nej. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja. Det är ditt behov av likvida medel som styr.

Vad krävs det för att kunna bli kund hos FM Finans?

Vi behöver upprätta ett avtal mellan ditt företag och FM Finans. Efter det kan du sälja dina fakturor.

Vad innebär borgensförbindelsen i avtalet?

Den innebär att borgensmannen går i god för att de fakturor som skickas till FM Finans är korrekta.

Hur skickar jag fakturan till FM Finans?

Du mejlar den till faktura@fmfactoring.se i PDF-format.

Hur ser fakturan ut när min kund får den?

Precis som när du skapade den fast med en uppmaning om att betalning ska ske till FM Finans.

Kontaktar ni min kund innan fakturaköpet?

Det händer att vi genomför stickprovskontroller helt slumpmässigt. Vissa fakturor kan kräva leveransgodkännande från kunden och då sker också en kontakt.

Hur snabbt har jag pengarna på mitt konto?

Oftast inom några timmar men senast näst påföljande vardag.

Hur får jag mina pengar utbetalda?

Genom överföring till ditt företags bankkonto, alternativt via betalning till plusgiro eller bankgiro.

Hur redovisas försäljningen av min faktura?

Vi skickar en avräkningsnota via e-post till dig. Du kan också via vår webbportal Kerros Online ta del av dina transaktioner med FM Finans.

Vad kostar det?

Det beror på din kunds kreditvärdighet och vilka fakturavolymer du vill sälja.

Hur reagerar min kund på att jag säljer fakturorna till FM Finans?

Oftast reagerar de inte alls. Fakturaköp och fakturabelåning är etablerade och accepterade finansieringsformer. Många företag använder sig av en finansiell partner för att förbättra sin likviditet och för att kunna fokusera mer tid på värdeskapande aktiviteter.

Hur påverkas mina betalningsvillkor?

De betalningsvillkor du och din kund har kommit överens om gäller. Vi finansierar fakturor med betalningsvillkor på allt från 5-120 dagar.

Vad händer när min kund inte kan betala?

Vi skickar en betalningspåminnelse. Om din kund därefter inte betalar skickas ett inkassokrav.

Vad händer om min faktura blir bestriden av kunden?

Om du och din kund inte kan komma överens kring fakturan måste du återbetala fakturabeloppet till FM Finans.

Vad betyder kreditrisk?

Det är risken för att din kund inte kan betala sin faktura.

Köper ni fakturor mot utländska företag?

Japp, vi köper mot utländska företag.

Vanliga frågor för fakturamottagare

Vad gör jag om jag har fått en påminnelse på en faktura som jag vet att jag redan har betalat?

Kontrollera så att betalningen har gjorts till FM Finans och inte till leverantören. Har betalning gjorts till FM Finans så kan ni bortse från påminnelsen. Har betalning gjorts direkt till leverantören så kontaktar ni FM Finans via info@fmfinans.se.

Vad gör jag om jag fått ett inkassokrav på en faktura som jag vet att jag redan har betalat?

Kontrollera så att betalningen har gjorts till FM Finans och inte till leverantören. Har betalning gjorts till FM Finans så kan ni bortse från påminnelsen. Har betalning gjorts direkt till leverantören så kontaktar ni FM Finans via info@fmfinans.se.

Jag har avtalat med min leverantör att jag inte betalar fakturaavgifter men nu har jag fått en påminnelse på en sådan utebliven betalning, vad gör jag?

Kontakta FM Finans via info@fmfinans.se och förklara vad som hänt så reglerar vi det med er leverantör.

Hur betalar jag en faktura som övertagits av FM Finans?

Till det i fakturan angivna bankgironumret. Ange OCR-nummer som referens.

Jag har betalat fakturan direkt till min leverantör, vad gör jag nu?

Kontakta FM Finans via info@fmfinans.se och förklara vad som har hänt. I de flesta fallen kan vi lösa det direkt med er leverantör och ni slipper registrera en ny betalning.

Hur gör jag om jag önskar delbetala en faktura?

Kontakta FM Finans via info@fmfinans.se så skapar vi en avbetalningsplan för fakturan enligt era önskemål.

Jag har blivit lovad 60 dagars betalning men i fakturan står det 30 dagar, vad gör jag nu?

Kontakta er leverantör om betalningstiden på fakturan inte stämmer.

Hur gör jag om jag vill bestrida en faktura som övertagits av FM Finans?

Skicka ett skriftligt bestridande till info@fmfinans.se eller med Posten till vår företagsadress.

Beloppet att betala på fakturan stämmer inte, vad gör jag?

Kontakta er leverantör om det är något i fakturan som inte stämmer överens med vad ni avtalat.

FM Finans verkar vara ett skönt gäng! Jag är intresserad av ett samarbete kring mina fakturor, hur får jag tag i er?

Kontakta oss via telefon eller info@fmfinans.se så bokar vi ett möte och/eller upprättar ett avtal.