Det här är FM Finans

FM Finans Aktiebolag samt helägda dotterbolaget FM Factoring AB är registrerade som finansiella institut hos Finansinspektionen. FM Finans erbjuder finansiella lösningar till företag genom företagslån och fakturaköp.

Vår affärsidé är att med en modern och effektiv hantering finansiera fakturor via fakturaköp samt erbjuda fakturahantering och mindre krediter.

Vårt mål är att hjälpa små och medelstora företag att uppnå sin fulla potential och tillväxt genom att alltid ha tillgång till den likvid som krävs för att skapa nya affärer och affärsmöjligheter. Vi ska genom en personlig och trygg relation frigöra tid för våra samarbetspartners att ägna sig åt värdeskapande aktiviteter.

Kontakta oss i dag så berättar vi mer!

 

FM Finans – För ett tryggt företagande

 

FM-Finans-Aktiebolag